Thành Tựu và Giải Thưởng

Giải Thưởng

  • 10 trường tiên tiến nhất Úc về công nghệ thông tin
  • 10 trường tiên tiến nhất Úc trong giảng dạy
  • 10 trường tiên tiến nhất Úc trong giảng dạy
  • Suất sắc về chăm sóc và giảng dạy chương trình Quốc Tế

Công nghệ

Trường John Paul có một trong những hệ thống máy tính xách tay lớn nhất thế giới và là mô hình tích hợp giảng dạy và học tập sử dụng công nghệ hiện đại được công nhận toàn cầu. Trường John Paul được biết đến là một trường dẫn đầu thế giới về sử dụng công nghệ trong giảng dạy. Mỗi sinh viên đều được cấp một máy tính xách tay riêng nhằm phục vụ cho việc học tập của mình.

Các hoạt động

Trường John Paul cung cấp rất nhiếu các hoạt động thể thao và văn hóa cho sinh viên. Sinh viên được tham gia vào các hoạt động thể thao đa dạng phục vụ cho sinh viên ở mọi lứa tuổi và khả năng tại trường và các cuộc thi của câu lạc bộ.

Trường có thành tích tốt trong các hoạt động biểu diễn văn hóa - nghệ thuật. Hàng tuần, sinh viên có thể tham gia vào các dàn đồng diễn nhạc cụ, ban nhạc, đội hợp xướng, nhóm nhảy và nhóm kịch và có thể tham gia vào các lớp nhạc cụ, hát, nhảy, kịch theo nhóm hoặc riêng.

Sinh viên cũng có thể tham gia vào các hoạt động bao gồm các cuộc thảo luận, hoạt động công ích và các kỳ thi kiến thức.