Lệ Phí

Tất cả các lệ phí được tính bằng đô Úc, lệ phí sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang mạng. Nếu học phí được tăng lên bạn sẽ được yêu cầu nộp lệ phí mới khi được áp dụng.

Lệ Phí Khối Tiểu Học

Chi Tiết Phí
Học Phí Tiểu Học (một năm)1 A$16,600
Phí Nộp Đơn (miễn hoàn lại) được thu khi nộp đơn A$300
Phí Nhập Học được thu khi chấp nhận nhập học A$300
Kiểm tra cuối khóa theo tiêu chuẩn Quốc Gia A$450
Khoản Phí Phụ thu (một kỳ) A$300
Bảo Hiểm Y Tế (một năm) A$553
Bảo hộ học sinh dưới 18 tuổi (khi cần để đáp ứng điều kiện xin visa) (một năm) A$1,000


Lệ Phí Khối Trung Học Cơ Sở / Trung Học

Chi Tiết Phí
Học Phí Trung Học (một năm)1 A$19,800
Phí Nộp Đơn (miễn hoàn lại) được thu khi nộp đơn A$300
Phí Nhập Học được thu khi chấp nhận nhập học A$300
Kiểm tra cuối khóa theo tiêu chuẩn Quốc Gia A$450
Khoản Phí Phụ thu (một kỳ) A$400
Bảo Hiểm Y Tế (một năm) A$553
Bảo hộ học sinh dưới 18 tuổi(khi cần để đáp ứng điều kiện xin visa) (một năm) A$1,000


Lệ Phí Cư Ngụ

Chi Tiết Phí
Lệ Phí Giám Hộ (homestay) (một năm)3 A$14,700
Lệ Phí Tìm Giám Hộ A$250
Lệ Phí Chuyển Giám Hộ (một lần)4 A$250
Lệ Phí Ký Túc Xá (một năm)3 A$17,000
Lệ Phí Đăng Ký - Ký Túc Xá A$250


Những Phí Khác

Chi Tiết Phí
Đón tại phi trường 3 A$200
Đồng Phục (khoảng 2 bộ) A$500
Sách Giáo Khoa (tùy theo từng lớp) 4 A$50 - A$150