Cơ Sở Vật Chất

John Paul đã được chọn là một trong 10 trường hàng đầu của Úc qua việc cung cấp cơ sở vật chất hiện đại với sự kết hợp giảng dạy theo tiêu chuẩn cao, liên kết với các trường đại học nổi tiếng được quốc tế công nhận. Trường có đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, huớng dẫn học sinh phương pháp học tập độc lập và cách nghĩ sáng tạo, học trực tuyến để có kết quả học tập cao nhất.

Công nghệ thông tin

  • Mỗi học sinh sẽ sử dụng một Máy Tính Xách Tay của trường trong suốt khóa học (học sinh toàn quyền sử dụng, mang về nhà, phần nềm được cập nhật thường xuyên).
  • Mạng Internet Không Dây
  • Thư Viện Điện Tử
  • Mạng Nội Bộ Liên Lạc Giữa Phụ Huynh và Nhà Trường

 

Áp dụng máy tính vào các môn học chính

  • Toán, Lý, Hóa và các ngành lựa chọn khác

 

Đội ngũ hướng dẫn và tư vấn chuyên nghiệp hơn 20 năm kinh nghiệm

  • Điều phối viên Học sinh Quốc Tế hướng dẫn học sinh Quốc Tế về học tập và tinh thần.
  • Điều phối viên Giám Hộ: tổ chức việc kết nối gia đình cho học sinh và bảo đảm các em sinh họat lành mạnh và có cuộc sống ổn định.
  • Tư Vấn Nghề Nghiệp: cung cấp tư vấn và hướng dẫn chuyên nghiệp về định hướng học tập, lựa chọn nghề nghiệp và phúc lợi cá nhân