Các Khóa Học

Các khóa học tại trường John Paul khuyến khích học sinh phát triển các kỹ năng giao tiếp, kỷ luật, khả năng giải quyết vấn đề cũng như tôn trọng bản thân, tôn trọng những người khác và xã hội. Học sinh được trợ giúp, giám sát và khích lệ thường xuyên.

Giáo viên thường xuyên giám sát và hổ trợ học sinh về việc học tập cũng như thái độ trên lớp. Phụ huynh sẽ thường xuyên nhận thông tin về sự tiến bộ và tình trạng học tập cũng như sinh hoạt của con em mình trong suốt thời gian học tại trường.

Cấp tiểu học

Các khóa đào tạo chuẩn bị cho cấp tiểu học của trường giúp học sinh từ 9 tới 12 tuổi nhập học vào các trường trong hệ thống trường học tại Úc. Học sinh được học bằng tiếng Anh - cả về ngôn ngữ và các môn Toán, Khoa học, Công nghệ và các môn Xã hội. Các học sinh tốt nghiệp khóa học này có thể sẵn sàng nhập học vào các lớp chính quy từ lớp 4 đến lớp 6.

Cấp phổ thông trung học

Các khóa đào tạo chuẩn bị cho cấp phổ thông trung học của trường giúp học sinh trên 12 tuổi nhập học vào các trường trong hệ thống trường phổ thông tại Úc. Thời gian học là 5 giờ một ngày từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần. Học sinh được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh - không chỉ đào tạo về ngôn ngữ mà cung cấp cả các kiến thức Toán, Khoa học, Kinh tế bằng tiếng Anh. Học sinh tốt nghiệp các khóa học này hoàn toàn đủ điều kiện để tham gia vào các lớp đào tạo chính quy từ lớp 7 tới lớp 12 cùng các học sinh Úc (A levels).

Dự bị vào Đại học

Chương trình Dự bị vào Đại học (UEP) của trường quốc tế John Paul là một nhịp cầu tốt nhất dành cho các học sinh quốc tế với việc bảo đảm được nhận vào hơn 100 đại học ở trên khắp thế giới dành cho các học sinh tốt nghiệp hội đủ các điều kiện nhận học.

Giáo viên

Giáo viên của trường có chất lượng cao và giàu kinh nghiệm. Họ đều có bằng chuyên ngành đào tạo ngôn ngữ và có chứng nhận quốc gia là chuyên gia trong lĩnh vực của mình.