หลักสูตรเตรียมประถม

หลักสูตรเตรียมประถม (Primary Preparation Course) ของเราเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนอายุ 9-12 ปีในการเข้าเรียนต่อในระบบโรงเรียนของออสเตรเลีย มีการเรียนวันละห้าชั่วโมงจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลา ไม่เพียงในด้านทักษะภาษาแต่รวมทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศึกษา ความเชื่อมั่นของนักเรียนจะเพิ่มพูนขึ้นเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ ซึ่งจะเตรียมความพร้อมให้พวกเขากลายเป็นนักคิดอิสระและสามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในห้องเรียนปกติร่วมกับนักเรียนชาวออสเตรเลียตั้งแต่ชั้นปี 4 ถึงชั้นปี 6

โรงเรียนประถมของวิทยาลัยจอห์นพอลเป็นโรงเรียนแห่งแรกในบริสเบนที่ได้รับอนุญาตจาก International Baccalaureate ให้ทำการสอนหลักสูตรปฐมวัย (Primary Years Programme – PYP) หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนอายุสี่ถึงสิบสองปี และมุ่งเน้นการเจริญเติบโตโดยรวมซึ่งครอบคลุมพัฒนาการทางด้านสังคม ร่างกาย อารมณ์ วัฒนธรรมและวิชาการของเด็ก ในขณะที่ตระหนักดีว่าเด็กแต่ละคนจะพัฒนาไปตามอัตราและรูปแบบการเจริญเติบโตของตนเอง

การผสมผสานของ PYP และหลักสูตรของออสเตรเลียให้ความสำคัญแก่ทักษะพื้นฐาน ความรู้และความเข้าใจในแวดล้อมของชุมชนที่เอื้ออาทร

หลักสูตร PYP มุ่งที่จะพัฒนาคนรุ่นเยาว์ให้เป็นผู้ที่ใฝ่ถาม มีความรู้และมีความเอื้ออาทร สามารถคิดได้อย่างเป็นอิสระ สื่อสารอย่างเปิดกว้างและเป็นนักเรียนที่มีวินัย มีความสมดุลและใจกว้างทั้งในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต

นอกจากนี้ นักเรียนระดับชั้นปี ขึ้นไปจะได้เข้าร่วมโปรแกรมโน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์วิทยาลัยจอห์นพอล (John Paul College Notebook Computer Program) และได้รับโน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ซึ่งจะใช้เป็นประจำเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในแต่ละวัน