โปรแกรมโฮมสเตย์

การใช้ชีวิตในโฮมสเตย์ชาวออสเตรเลียของเราเป็นประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่า

วิทยาลัยนานาชาติจอห์นพอลจัดหาวิถีชีวิตครอบครัวที่ปลอดภัย เอื้ออาทร และช่วยเกื้อหนุนให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อช่วยในการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เจริญเติบโตและพัฒนาในช่วงเวลาที่เรียนอยู่ต่างประเทศ

นักเรียนจำนวนมากของเราพักอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ ครอบครัวโฮมสเตย์ของเราได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญที่แยกออกไม่ได้ในความสำเร็จของเราและจัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้ออาทรให้แก่นักเรียนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

มีการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะจัดนักเรียนไปอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ทุกครอบครัว และทุกครอบครัวจะต้องมีบัตรแสดงความเหมาะสม (Suitability Card) ที่ยังไม่หมดอายุ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบัตรสีฟ้า (Blue Card) ซึ่งเป็นข้อกำหนดของทางรัฐบาล จะไม่มีการจัดนักเรียนเข้าพักกับครอบครัวโดยไม่มี Blue Card

ผู้ปกครองโฮมสเตย์จะรับผิดชอบในเรื่องงานทางวิชาการและเสริมหลักสูตรทั้งหมดของนักเรียนร่วมกับทางวิทยาลัย ครอบครัวโฮมสเตย์ของเราทำหน้าที่มากกว่าเพียงแค่ให้ที่พักและอาหาร พวกเขาเปิดหัวใจ บ้านและครอบครัวของพวกเขาเพื่อต้อนรับนักเรียนต่างชาติ ให้ได้มี “บ้านยามไกลบ้าน”

ลักษณะที่สำคัญที่สุดของโฮมสเตย์ก็คือนักเรียนได้รับการปฏิบัติในฐานะสมาชิกของครอบครัวคนหนึ่ง ซึ่งได้แสดงให้เห็นมาแล้วว่าช่วยปรับปรุงภาษาอังกฤษและลดความคิดถึงบ้านของนักเรียนได้

การอยู่ในโฮมสเตย์ช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัวโฮมสเตย์ชาวออสเตรเลีย การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวออสเตรเลียเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเรียนรู้ในออสเตรเลียที่มีค่ามากสำหรับนักเรียนนานาชาติ ตลอดจนสนุกสนานและมีคุณค่าสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนจะได้รับอาหารทุกมื้อ มีห้องนอนของตัวเอง มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียน การซักรีด ตลอดจนยานพาหนะ (รวมทั้งรถยนต์ รถโดยสารประจำทางและรถไฟ) ไปกลับระหว่างบ้านถึงโรงเรียนเพื่อเข้าเรียนและทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ

สำหรับนักเรียนที่ต้องการหนังสือรับรองสวัสดิการและที่พัก (Letter of Welfare and Accommodation) เพื่อช่วยในการสมัครของวีซ่า เราแนะนำให้ใช้โปรแกรมโฮมสเตย์ของเรา ผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียนพักอยู่กับญาติสนิทหรือเพื่อนของครอบครัวจะต้องให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแต่แรก ผู้ที่จะพักด้วยนั้นจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมและอายุเกิน 21 ปีขึ้นไป (กรุณาดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของ DIAC)