หลักสูตรเตรียมมัธยม

หลักสูตรเตรียมมัธยมของเราเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปในการเข้าเรียนต่อในระบบโรงเรียนมัธยมของออสเตรเลีย มีการเรียนวันละห้าชั่วโมงจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลา ไม่เพียงในด้านทักษะภาษาแต่รวมทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรนี้ของเราจะได้รับการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่ชั้นเรียนวิชาการทั่วไปร่วมกับนักเรียนออสเตรเลียตั้งแต่ชั้นปี 7 ถึงชั้นปี 12 (เทียบเท่ากับระดับ A Levels)

การตรวจสอบทางวิชาการ การรายงานและการสื่อสารออนไลน์อย่างสม่ำเสมอกับผู้ปกครองช่วยให้อาจารย์ดูแลนักเรียนร่วมกับทางบ้านได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีนี้ เราสามารถคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการของบุตรหลานแก่ผู้ปกครองได้ตลอดเวลา

มีเครือข่ายบุคลากรสนับสนุนคอยให้ความช่วยเหลือเต็มเวลา รวมไปทั้ง หัวหน้าชั้นปี อนุศาสนาจารย์ อาจารย์แนะแนว อาจารย์ด้านสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองและอาจารย์ส่งเสริมการเรียนรู้ มีโปรแกรมสอนเสริมที่เหมาะสมเพื่อช่วยพัฒนาและสนับสนุนนักเรียนในการไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ด้วยโปรแกรมกีฬาและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ครอบคลุมมากที่สุดโปรแกรมหนึ่งในออสเตรเลีย นักเรียนของเราจึงมีสุขภาพที่ดีและได้รับผลประโยชน์ทางสังคม ในขณะเดียวกัน โปรแกรมพาธเวย์ (Pathways Program) ในช่วงระดับกลางจะช่วยค้นหาพรสวรรค์ที่เพิ่งก่อตัวของนักเรียนและจัดให้พวกเขาได้เรียนรู้หรือฝึกฝนกับผู้ฝึกสอนและพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดของออสเตรเลียเพื่อช่วยในพัฒนาการของพวกเขา