ตารางค่าธรรมเนียม

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรเตรียมประถม

คำอธิบาย ค่าธรรมเนียม
ค่าเล่าเรียนหลักสูตรเตรียมประถม(ต่อเทอม)1 A$4000
OSHC(ค่าประกันสุขภาพ)(ต่อปี) A$548
ค่าสอบจัดระดับ (ไม่มีการจ่ายคืน) A$450
ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ไม่มีการจ่ายคืน) A$300
จดหมายสวัสดิการสำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 (หากต้องการ) ดอลลาร์ออสเตรเลีย A$250
​Course Levy (ต่อเทอม) ​A$300

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรเตรียมมัธยม

คำอธิบาย ค่าธรรมเนียม
ค่าเล่าเรียนหลักสูตรเตรียมมัธยม(ต่อเทอม)1 A$4750
OSHC(ค่าประกันสุขภาพ)(ต่อปี) A$548
ค่าสอบจัดระดับ (ไม่มีการจ่ายคืน) A$450
ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ไม่มีการจ่ายคืน) A$300
จดหมายสวัสดิการสำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 (หากต้องการ) ดอลลาร์ออสเตรเลีย A$250
​Course Levy (ต่อเทอม) ​A$400


ค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์

คำอธิบาย ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์ (ต่อเทอม)3 A$3500
บริการจัดหาครอบครัวโฮมสเตย์ (ไม่มีการจ่ายคืน) A$250
ค่าย้ายโฮมสเตย์4 A$250


ค่าใช้จ่ายคาดหมายเมื่อมาถึง

คำอธิบาย ค่าธรรมเนียม
บริการรับที่สนามบิน(ต่อคน)3 A$200
เครื่องแบบ(ประมาณ: 2 ชุด) A$500
ตำราเรียน JPIC(แตกต่างกันไปแต่ละระดับชั้น)4 A$50 - A$150