สารจากผู้อำนวยการ

โลกที่เราอยู่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของผู้คน เทคโนโลยี เงินตรา ความคิด และความรู้ คือโลกในอนาคตของคุณ

วิทยาลัยจอห์นพอล (John Paul College) ได้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการใช้ชีวิตในโลกมากว่า 30 ปี และในปี 1997 ได้เปิดวิทยาลัยนานาชาติจอห์นพอล (John Paul International College – JPIC) ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการศึกษาต่อในออสเตรเลียให้ดียิ่งขึ้น การเลือกเส้นทางที่ถูกต้องจากโรงเรียนไปสู่มหาวิทยาลัยเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ เพราะการเลือกนี้จะช่วยก่อร่างอาชีพในอนาคตของคุณ

ที่วิทยาเขตเดซีฮิลล์ (Daisy Hill) ของเรา หลักสูตรเตรียมประถมและหลักสูตรเตรียมมัธยมของเราได้ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อในชั้นปกติของวิทยาลัยจอห์นพอลได้ หลักสูตรของเราช่วยให้นักเรียนนานาชาติสามารถบรรลุมาตรฐานทางวิชาการที่จำเป็นต่อการเข้าเรียนและพัฒนาทักษะในการเรียน ภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในออสเตรเลียได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะในระดับประถม มัธยม หรือระดับอนุปริญญา/ปริญาในมหาวิทยาลัยออสเตรเลียและนานาชาติ

เพื่อช่วยเหลือในด้านการเรียนของคุณและให้มั่นใจได้ว่าช่วงเวลาที่คุณใช้กับเราเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข เรามีบริการสนับสนุนครบครัน รวมไปทั้งการปฐมนิเทศ การสอนภาษาอังกฤษ การแนะแนวด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความช่วยเหลือด้านโฮมสเตย์ (homestay) และที่พัก

ในขณะที่ความสำเร็จด้านวิชาการนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง สวัสดิภาพส่วนบุคคลของคุณก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันสำหรับเรา ในฐานะสถาบันที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการยอมรับนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย การเรียนรู้เพื่อชีวิตในประชาคมโลกคือความเป็นจริงสำหรับนักเรียนของวิทยาลัยจอห์นพอล ทางวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการศึกษาที่สร้างสรรค์และหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นสากลซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริง ผมขอเชิญชวนให้คุณติดต่อกับเราเพื่อปรึกษาหารือกันว่าเราจะสามารถช่วยให้คุณก้าวหน้าในอาชีพที่คุณเลือกได้อย่างไร

ในฐานะสถาบันที่จดทะเบียนกับ CRICOS วิทยาลัยจอห์นพอลมีเป้าหมายหลักในการให้การศึกษาและอบรมและจำเป็นจะต้องส่งรายงานประจำปีให้กับทั้งรัฐบาลเครือรัฐ (รัฐบาลกลาง) และรัฐบาลรัฐ (สามารถอ่านรายงานได้จากเว็บไซต์ของเรา ที่ www.jpic.com.au)

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับคุณสู่บริสเบน

Russell Welch

ผู้อำนวยการ - JPIC