Trường có đội ngũ hỗ trợ học sinh nhiệt tình
và chuyên nghiệp, bao gồm các Trưởng
khối, nhân viên tư vấn về các vấn đề tâm lý,
tín ngưỡng…, giáo viên Anh ngữ giàu kinh
nghiệm giảng dạy học sinh quốc tế. Trường
cũng cung cấp những lớp học nâng cao ngoài
giờ miễn phí nhằm giúp đỡ học sinh đạt kết
quả học tập tốt nhất.
Trường John Paul là một trong những trường
có hệ thống các môn học ngoại khóa về thể
thao và nghệ thuật phong phú nhất nước
Úc. Tham gia vào những chương trình ngoại
khóa này rất bổ ích cho sức khỏe và đời sống
tinh thần của học sinh. Thêm vào đó, đội ngũ
huấn luyện viên, giảng viên giàu kinh nghiệm
của trường sẽ giúp các em khám phá và khai
thác tối đa tiềm năng của mình bên cạnh việc
học tập.
Cấp độ 1
Cấp độ 2
Cấp độ 3
Cấp độ 5
Cấp độ 4
.
Anh Văn
.
Khoa Học
.
Toán
.
Kinh Doanh
.
Văn Học, Truyền Thông
.
Anh Văn
.
Khoa Học
.
Toán
.
Kinh Doanh
.
Văn Học
.
Anh Văn
.
Khoa Học
.
Toán
.
Lịch Sử Úc
.
Anh Văn
.
Khoa Học
.
Toán
.
Anh Văn
.
Toán
Công Nghệ Thông Tin Áp Dụng Xuyên Suốt Khóa
Học
| 7