Dự Bị Trung Học
Lớp 7 -12
Trung Học Chuyên Quốc Tế
Lớp 11 -12
Chương trình Dự Bị Trung Học là khóa học chuẩn
bị chọ học sinh từ 12 tuổi trở lên trước khi bước
vào trường trung học Úc. Học sinh học học theo
thời khóa biểu năm tiếng một ngày từ thứ Hai tới
thứ Sáu. Tất cả bài giảng đều được dạy hoàn
toàn bằng Tiếng Anh – không chỉ trong các môn
học ngôn ngữ mà cả Toán, Khoa học và Quản trị
kinh doanh. Sau khi hoàn thành khóa học này,
học sinh được trang bị đầy đủ mọi kỹ năng cần
thiết để bắt đầu chương trình trung học Úc cùng
với học sinh bản xứ từ lớp 7 đến lớp 12 (tương
đương Cấp độ A).
Nhà trường luôn giữ mối liên hệ mật thiết với phụ
huynh thông qua việc thường xuyên gửi bảng
điểm, nhận xét của giáo viên tới cha mẹ học sinh.
Nhờ đó, phụ huynh, dù đang ở nước ngoài, cũng
có thể theo dõi sát sao việc học tập của con em
mình tại trường.
Các thầy cô giáo rất quan tâm đến học sinh. Họ luôn cố gắng
lắng nghe những lời học sinh nói cho dù Tiếng Anh của chúng
em đôi khi chưa được tốt”.
(
Yunjeong HEO – Seoul, Hàn Quốc)
6
|
John Paul International College