Mục đích của chương trình PYP là đào tạo các
em học sinh nhỏ tuổi có tri thức tốt, độc lập trong
suy nghĩ, luôn biết quan tâm và cởi mở trong giao
tiếp; đồng thời rèn luyện cho các em tính kỷ luật,
sự cân bằng và tư duy phóng khoáng trong quá
trình học tập và cuộc sống.
Thêm vào đó, tất cả học sinh từ lớp 4 trở lên, đều
được cung cấp một máy tính xách tay riêng để
phục vụ cho việc học tập hàng ngày tại trường và
tại nhà của các em.
Trường Tiểu Học John Paul là trường học đầu
tiên tại Brisbane đạt chuẩn và được Chương trình
Chuyên Quốc Tế cấp bằng cho học sinh học hệ
tiểu học nâng cao tại trường (PYP). Khóa học này
dành chọ học sinh từ 4 đến 12 tuổi, tập trung bồi
dưỡng sự phát triển toàn diện cho học sinh trong
mọi lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể chất, cũng như
tri thức trên tinh thần tôn trọng sự đa dạng trong
quá trình trưởng thành của mỗi trẻ nhỏ.
Giáo trình của Chương trình Tiểu Học Nâng Cao
Quốc Tế (PYP) được bổ sung một cách chọn lọc
từ giáo trình Úc nhằm tạo điều kiện cho học sinh
có một nền tảng vững vàng về cả kiến thức lẫn kỹ
năng, sẵn sàng hội nhập với lối sống, văn hóa của
người dân Úc.
|
5