Chương trình Dự Bị Tiểu Học là khóa học
chuẩn bị cho các em học sinh trong độ tuổi
9
đến 12 trước khi bước vào hệ thống giáo
dục chuẩn của Úc. Các em học theo thời
khóa biểu năm tiếng một ngày từ thứ Hai
tới thứ Sáu. Tất cả bài giảng đều được dạy
hoàn toàn bằng Tiếng Anh – không chỉ trong
các môn học ngôn ngữ mà cả Toán, Khoa
học, Công nghệ và Khoa học xã hội. Trong
quá trình học từ lớp 4 đến lớp 6, học sinh
quốc tế sẽ được trau dồi những kỹ năng
quan trọng, khiến các em trở nên tự tin hơn,
độc lập trong suy nghĩ, tăng cường tính
sáng tạo không thua kém những bạn học
cùng lớp là người Úc bản xứ.
Dự Bị Tiểu Học
Lớp 4-6
Tiểu Học Nâng Cao Quốc Tế
PYP
Ngôi trường với trang thiết bị rất hiện đại, phương pháp
giảng dạy năng động và mang tính thực tiễn cao cùng với
đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng giúp đỡ
học sinh”
(
NGUYỄN Kim Hân – Cần Thơ, Việt Nam)
4
|
John Paul International College