Dụ Bị Trung Học
(10
đến 40 tuần)
VISA
(10
đến 40 tuần) +
2
hoặc 3 năm
Trung Học
VISA TRỌN GÓI
TRUNG HỌC
Trường John Paul
Lớp 7 ,8 9, 10
hoặc 11 / 12
Visa gộp tạo điều kiện cho học sinh có thể đăng ký học nhiều
khóa mà không phải nộp hồ sơ lại để gia hạn visa hoặc phải
rời Úc để chờ cấp visa mới. Visa gộp sẽ được cấp cho toàn
bộ thời gian học của tất cả các khóa đã ghi trong thư mời, sau
khi học sinh đã nhận được Thư điện tử chấp nhận nhập học
chính thức (eCOE) cho mỗi khóa học mong muốn.
Chúng tôi cam kết học sinh chỉ cần
xin visa một lần
cho toàn
bộ quá trình học tại trường.
Visa Trọn Gói
VISA TRỌN GÓI
TIỂU HỌC
20
tuần
Dự Bị Tiểu Học
VISA
(20
tuần) +
3, 2
hoặc 1 năm
Trường John Paul
Tiểu Học
Lớp 4, 5 và 6
12
|
John Paul International College