Giới Thiệu Trường Quốc Tế John Paul - page 6

Thành Tựu và Giải Thưởng
• Một trong mười trường tốt nhất tại Úc
(theo báo The Australian)
• Một trong mười tiên tiến nhất Úc về công nghệ thông tin
• Một trong mười tiên tiến nhất Úc trong giảng dạy
• Xuất sắc về chăm sóc và giảng dạy chương trình Quốc Tế
(IDP)
• 97% học sinh quốc tế đậu vào Đại Học danh tiếng theo nguyện
vọng
• Vô Địch Giải Bóng Rổ Mở Rộng Úc dành cho Trung Học
• Vô Địch Giải Bóng Đá Mở Rộng Úc dành cho Trung Học
• Trường Tiên Phong tham gia các buổi hòa nhạc cấp Quốc Gia
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...25
Powered by FlippingBook