Giới Thiệu Trường Quốc Tế John Paul - page 2

Thành Phố BRISBANE
Thành phố Brisbane
(thủ phủ của tiểu bang Queensland)
Dân số: 4 triệu 400 ngàn người
Nhiệt độ: 10
o
C – 29
o
C
Là tiểu bang phát triển nhất nước Úc
Brisbane được bầu chọn là thành phố có cuộc sống tốt thứ 8 trên thế giới.
(* Theo báo Economist Intelligence Unit 2004)
CRICOS: 00500B
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...25
Powered by FlippingBook