Giới Thiệu Trường Quốc Tế John Paul - page 17

• Để đảm bảo đồng nhất về tiêu chuẩn và chất lượng chương trình IB trên thế giới, các bài
kiểm tra của học sinh trường sẽ được gửi đi và chấm điểm bất kỳ trường nào trên toàn thế
giới trong hệ thống IB.
• Học sinh sẽ học sáu môn, ba môn ở cấp độ cao và ba môn ở cấp độ tiêu chuẩn.
• Thời gian môn học cấp độ cao là hai năm và môn học cấp tiêu chuẩn là một năm.
• Học sinh sẽ được hướng dẫn nghiên cứu “Nguyên lý của tri thức" để các em có thể tự kết
nối giữa các môn học và kiểm tra kiến ​​
thức, nhận thức, và ngôn ngữ của mình dựa trên
nguyên lý chung đó.
• Học sinh sẽ làm bài luận với chủ đề dựa trên các nghiên cứu độc lập của các em.
Xét tuyển đầu vào:
• Kết quả học tập loại giỏi của hai năm gần nhất
• Đạt loại giỏi về Toán, Khoa Học và Ngôn Ngữ
• Kết quả học tập của học sinh IB sẽ được đánh giá từng kỳ, để xem xét khả năng tiếp tục
học IB. Nếu không đạt tiêu chuẩn, học sinh sẽ chuyển sang học chương trình phổ thông
bình thường.
Thời gian ghi danh:
• Học Kỳ 1 (Khóa 1)
Tháng 1
• Học Kỳ 2 (Khóa 3)
Tháng 7
Ưu Điểm chương trình IB
(Bậc Tiểu Học và Trung Học Phổ Thông)
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25
Powered by FlippingBook